Архівний відділ

Васильківської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті архівного сектору Васильківської райдержадміністрації дві особи – Завідувач та головний спеціаліст.photo
Полтавцева Олена Костянтинівна

-

призначена на посаду завідувача архівного сектору Розпорядження № 319 голови райдержадміністрації від 17.04.2018 р.;

Здійснює керівництво діяльністю сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.